Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Ομιλία του ιστορικού συγγραφέα
Δημοσθένη Κούκουνα στον Βόλο με θέμα:

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΟΦΕΙΛΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΟ ΔΑΝΕΙΟ

Οργανώνεται από τον Σύλλογο Ιστορίας και Μνήμης της Εθνικής Αντίστασης στο Δημαρχείο Βόλου την 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 ώρα 7 μ.μ.